BIC Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative, Sullens


Namn:
BIC:
Stad:
Postnummer:
Land:
Sök även efter bankkontor


BIC / SWIFT:RBABCH22182   Schweiz
Bankens namn:Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative

Land:Schweiz

Gata:Route de Mex 2
Postnummer:1036
Stad:Sullens

Telefon:+41 (0)21 863 13 13
Fax:+41 (0)21 863 13 10

Kontor:Ja

BIC Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative, Sullens (Schweiz) (SWIFT-kod)

BIC för Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative i Sullens är RBABCH22182. Förkortningen BIC står för 'Business Identifier Code' (tidigare 'Bank Identifier Code'). Detta är en internationellt standardiserad kod för identifiering av filialer vid betalningstransaktioner. Den används av kreditinstitut, mäklare och liknande företag över hela världen, och identifierar unikt varje partner som direkt eller indirekt deltar i betalningstransaktioner. Vid betalningstransaktioner används BIC/SWIFT-BIC i kombination med ett IBAN (= International Bank Account Number), varigenom BIC identifierar banken och IBAN identifierar det relevanta kontot som finns där.

Ett IBAN består i sin tur av följande komponenter:

  1. Landskoden bestående av två tecken.
  2. Det tvåsiffriga kontrollnumret. Detta är mellan 02 och 98. Med hjälp av detta kontrollnummer känns alltid ett enda felaktigt tecken igen, enskilda transponerade tecken känns nästan alltid igen, och även med flera fel är igenkänningsfrekvensen fortfarande hög.
  3. En teckensträng som identifierar det faktiska kontot. I de flesta länder är denna rent numerisk. Detta kallas också BBAN (= Basic Bank Account Number). I de flesta länder är detta bankkoden och kontonumret.

För det fiktiva kontonumret 444443221 och bankkoden 6182, resulterar detta i ett IBAN som liknar det här: CH99 6182 4444 4322 1. För att förbättra läsbarheten hos IBAN är det vanligtvis uppdelat i block med fyra tecken vardera. IBAN kan vara upp till 34 tecken långt, men det är kortare i de flesta länder.

Som du ser innehåller IBAN själv redan en kod som unikt identifierar banken i fråga. Till exempel, för Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative, är det 6182. Av denna anledning krävs inte BIC, i vårt exempel RBABCH22182, för överföringar inom Europa. Enbart IBAN är i detta fall tillräckligt. Ytterligare information om en BIC- eller SWIFT-kod krävs endast vid överföringar där en av de banker som är involverade i transaktionen har sitt huvudkontor utanför Europa, och som drivs via SWIFT-systemet.

BIC innehåller också en landskod. Till skillnad från IBAN är denna inte i början av BIC, utan finns istället på position 5 och 6. Till exempel för BIC RBABCH22182 är detta CH. I några få fall kan landskoden från IBAN skilja sig från landskoden från associerat BIC, eftersom olika standarder används.

En BIC är antingen 8 eller 11 tecken lång, och innehåller inte en egen kontrollsiffra. Till skillnad från IBAN kan en BIC, förutom dess längd, endast kontrolleras genom att granska om den ingår i BIC-katalogen som regelbundet uppdateras av SWIFT. Vad gäller IBAN är det däremot möjligt att använda en matematisk procedur för att kontrollera om det är formellt korrekt, genom att använda den kontrollsiffra som finns i det. Endast formellt korrekta IBAN kan finnas. Frågan om en specifik IBAN faktiskt existerar kan emellertid bara besvaras av den associerade banken. Förfalskade eller inte längre existerande IBAN kan inte identifieras av kontrollsiffran.

Huvudkontoret är Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative i Sullens. Sullens finns i sin tur i Schweiz. Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative kan kontaktas via telefon på 021 863 13 13.


Vi kan inte garantera informationens exakthet.

Informationsdatum: 02/2024