BIC Sparkasse Aschaffenburg Alzenau, Mainaschaff


Namn:
BIC:
Stad:
Postnummer:
Land:
Sök även efter bankkontor


BIC / SWIFT:BYLADEM1ASA   Tyskland
Bankens namn:Sparkasse Aschaffenburg Alzenau

Land:Tyskland

Postnummer:63814
Stad:Mainaschaff

Telefon:+49 (0)6021 73125

Kontor:Ja

BIC Sparkasse Aschaffenburg Alzenau, Mainaschaff (Tyskland) (SWIFT-kod)

BIC för Sparkasse Aschaffenburg Alzenau i Mainaschaff är BYLADEM1ASA. Förkortningen BIC står för 'Business Identifier Code' (tidigare 'Bank Identifier Code'). Detta är en internationellt standardiserad kod för identifiering av filialer vid betalningstransaktioner. Den används av kreditinstitut, mäklare och liknande företag över hela världen, och identifierar unikt varje partner som direkt eller indirekt deltar i betalningstransaktioner. Vid betalningstransaktioner används BIC/SWIFT-BIC i kombination med ett IBAN (= International Bank Account Number), varigenom BIC identifierar banken och IBAN identifierar det relevanta kontot som finns där.

Ett IBAN består i sin tur av följande komponenter:

  1. Landskoden bestående av två tecken.
  2. Det tvåsiffriga kontrollnumret. Detta är mellan 02 och 98. Med hjälp av detta kontrollnummer känns alltid ett enda felaktigt tecken igen, enskilda transponerade tecken känns nästan alltid igen, och även med flera fel är igenkänningsfrekvensen fortfarande hög.
  3. En teckensträng som identifierar det faktiska kontot. I de flesta länder är denna rent numerisk. Detta kallas också BBAN (= Basic Bank Account Number). I de flesta länder är detta bankkoden och kontonumret.

För det fiktiva kontonumret 49382661 och bankkoden 79550000, resulterar detta i ett IBAN som liknar det här: DE99 7955 0000 4938 2661 . För att förbättra läsbarheten hos IBAN är det vanligtvis uppdelat i block med fyra tecken vardera. IBAN kan vara upp till 34 tecken långt, men det är kortare i de flesta länder.

Som du ser innehåller IBAN själv redan en kod som unikt identifierar banken i fråga. Till exempel, för Sparkasse Aschaffenburg Alzenau, är det 79550000. Av denna anledning krävs inte BIC, i vårt exempel BYLADEM1ASA, för överföringar inom Europa. Enbart IBAN är i detta fall tillräckligt. Ytterligare information om en BIC- eller SWIFT-kod krävs endast vid överföringar där en av de banker som är involverade i transaktionen har sitt huvudkontor utanför Europa, och som drivs via SWIFT-systemet.

BIC innehåller också en landskod. Till skillnad från IBAN är denna inte i början av BIC, utan finns istället på position 5 och 6. Till exempel för BIC BYLADEM1ASA är detta DE. I några få fall kan landskoden från IBAN skilja sig från landskoden från associerat BIC, eftersom olika standarder används.

En BIC är antingen 8 eller 11 tecken lång, och innehåller inte en egen kontrollsiffra. Till skillnad från IBAN kan en BIC, förutom dess längd, endast kontrolleras genom att granska om den ingår i BIC-katalogen som regelbundet uppdateras av SWIFT. Vad gäller IBAN är det däremot möjligt att använda en matematisk procedur för att kontrollera om det är formellt korrekt, genom att använda den kontrollsiffra som finns i det. Endast formellt korrekta IBAN kan finnas. Frågan om en specifik IBAN faktiskt existerar kan emellertid bara besvaras av den associerade banken. Förfalskade eller inte längre existerande IBAN kan inte identifieras av kontrollsiffran.

Huvudkontoret är Sparkasse Aschaffenburg Alzenau i Mainaschaff. Mainaschaff finns i sin tur i Tyskland. Sparkasse Aschaffenburg Alzenau kan kontaktas via telefon på (06021) 73125.


Vi kan inte garantera informationens exakthet.

Informationsdatum: 05/2024