Bank Directory

Land:      Angola     


Förteckning över banker sorterade efter bankens namn och staden:

Namn:
BFS


De 10 mest sökta bankerna / BIC-koderna:

BIC / SWIFTBankens namnStad Land
1.PRTLAOLUXXXBanco Privado Atlântico-Angola
2.BESCAOLUXXXBanco Espírito Santo Angola-Angola
3.BVBXAOLUXXXBanco Valor S.A.-Angola
4.VTBLAOLUXXXBanco VTB Africa-Angola
5.FBCOAOLUXXXFinibanco Angola S.A.-Angola
6.BFMXAOLUXXXBanco de Fomento Angola-Angola
7.BNICAOLUXXXBanco de Negócios Internacional-Angola
8.SOLOAOLUXXXBanco Sol-Angola
9.BRDKAOLUXXXBanco Keve-Angola
10.NOSAAOLUXXXBanco BAI Micro Finanças-Angola


Vi kan inte garantera informationens exakthet.

Informationsdatum: 07/2021

Bank Directory