Sök och radera dubbla adresser


Programvara för att söka
och radera dubbla adresser

Arbetar du regelbundet med data, t.ex. adresslistor för marknadsföringsändamål? Om så är fallet känner du säkert till problemet med att det ofta är svårt att identifiera dubbletter, särskilt om det rör sig om företags- eller personnamn. Eller problemet med att slå samman data från olika källor. Dessa innovativa produkter kan vara lösningen:

  • DedupeWizard 8: Ett översiktligt program som hjälper dig att söka dubbla adresser i Excel utan stor expertkunskap. kan söka efter dubbla adresser i form av postadress, telefonnummer och/eller e-postadresser inom en adresslista eller mellan två adresslistor, vilket exempelvis är nödvändigt vid listor för reklamutskick. Enbart Excel-dokument kan bearbetas.
  • DataQualityTools 8: Jämfört med DedupeWizard erbjuder DataQualityTools fler möjligheter vid sökning efter dubbla adresser och dessutom en rad ytterligare funktioner för bearbetning av adressinformation, t ex en funktion som sammanfattar informationsfälten. Utöver Excel-filer kan även ACCESS, dBase, Text-filer, VistaDB och databas-servrar som MS SQL Server, ORACLE, MySQL och PostgreSQL bearbetas.
  • BatchDeduplicator 8: BatchDeduplicator innehåller omfattar huvudsakligen samma sökfunktioner efter dubbla adresser som DataQualityTools. Precis som vid DataQualityTools kan stora databaser bearbetas; flera miljoner dataregister brukar vanligtvis inte utgöra något problem. Uppdragen kan vara schemalagda att utföras en bestämd tidpunkt, t ex varje tisdag kl 17:00.

ytterligare information: www.dataqualityapps.com